Uitdroging (bij ouderen)

Verschijnselen

Dehydratie of uitdroging bij ouderen is een groot gezondheidsprobleem; het verhoogt het risico op ziekten en sterfte en is een belangrijke aanleiding voor ziekenhuisopnames. Als gevolg van dehydratie kunnen stoornissen ontstaan in het cognitief en mentaal functioneren (o.a. delier). Het geeft een verhoogde kans op het ontstaan van ziektes en het maakt tevens de behandeling van veel ziekten moeilijker. Uit onderzoek blijkt ook dat er vaak blijvend functieverlies optreedt bij ouderen die vanwege uitdroging opgenomen worden in het ziekenhuis.

Door uitdroging kunnen er allerlei lichamelijke ongemakken ontstaan en het kan zelfs leiden tot ziekenhuisopname. Pijnlijke spieren, hoofdpijn, droge huid en zich misselijk voelen zijn kwaaltjes die kunnen ontstaan door te weinig drinken. Serieuzere kwalen zijn

  • Blaasontsteking
  • Verwardheid en lusteloosheid (delier)
  • Nierstenen
  • Constipatie (verstopping)
  • Uitdroging

Uit onderzoek blijkt dat 7% van de ouderen die opgenomen worden in het ziekenhuis uitdrogingsverschijnselen hebben. Jaarlijks worden er ongeveer 20.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis met alléén de diagnose uitdroging.

Oorzaken

Tussen 15 en 40% van de ouderen in Europa drinkt minder dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 1,7 liter. Uit recent onderzoek in de provincie Gelderland blijkt dat 38% van de ouderen boven de 65 te weinig drinkt. Door vergrijzing en toenemende individualisering (eenzaamheid) zal uitdroging bij ouderen naar verwachting nog verder toenemen.

Effectieve preventie begint bij het stimuleren van een gezonde leefstijl, in dit geval voldoende en regelmatig drinken. Ter stimulering van voldoende vochtinname en het volhouden van dit gezonde drinkgedrag is ondersteuning van mantelzorgers en professionele zorg nodig.

Uitdroging kan worden veroorzaakt door of te weinig inname of door te veel vochtverlies. Vaak wordt uitdroging bij ouderen gecompliceerd doordat ouderen veelvuldig gebruik maken van medicijnen.

Naarmate mensen ouder worden verminderd het dorstgevoel en krijgen zij niet meer de natuurlijke prikkel om genoeg te drinken. Alleenwonende oudere, ouderen met een beperking of ouderen die in een verpleeg- of verzorgingstehuis wonen lopen hierbij een extra verhoogd risico. Tijdens periodes van hitte is het risico op uitdroging nog hoger.

Feiten en fabels

83% van de mensen die zorg ontvangen geeft aan dat zij onvoldoende worden gestimuleerd om dagelijks genoeg te drinken.

Ouderen die koffie drinken raken daardoor niet uitgedroogd. In tegenstelling wat vaak wordt beweerd droogt koffie niet uit en is het geschikt om de vochtbalans op peil te houden.

Ruim 1 op de 3 ouderen drinkt dagelijks onvoldoende.

Jaarlijks worden er naar schatting in Nederland 20.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis met als hoofdoorzaak uitdroging.

Tips tegen uitdroging

Genoeg drinken
Drink veel, 1,7 liter per dag is daarna het minimum voor ouderen. Obli zorgt voor stimulering en herinnering, ook bij beginnend dementerende ouderen.

Drink op vaste tijden
Automatismen inbouwen in de dagelijkse routine zorgt ervoor dat er op bepaalde momenten automatisch wordt gedronken en dit niet vergeten wordt.

Drink tijdens maaltijden extra
Drink tijdens maaltijden een kopje/glas extra. Dit resulteert al in 3 extra kopjes/glazen per dag en komt al gauw neer op ongeveer 25% van de dagelijkse hoeveelheid.

Nieuws

07aug

Drukte in ziekenhuizen door warmte

0 Comments
In de regio Deventer-Zutphen-Apeldoorn is een tekort aan ziekenhuisbedden ontstaan, waardoor zelfs enkele malen een opnamestop moest worden doorgevoerd. Het... Read More →
08aug

Validatietraject GGD West-Brabant vanaf september van start

0 Comments
De GGD West-Brabant heeft een artikel geplaatst op hun website over een validatietraject van Obli. In dit traject zal preventie... Read More →

Onvoldoende drinken

  • Blaasontsteking
  • Verwardheid en lusteloosheid
  • Nierstenen
  • Constipatie (verstopping)
  • Uitdroging (bij ouderen)
Back to Top