Unieke studiewijze voor het Kellebeek College:

Bijgaand ziet u een artikel dat in het blad van de Rabobank ” Dichterbij” is verschenen. Hiervoor is Wil geïnterviewd en er is ook een Masterclass over Obli georganiseerd.  Hierin wordt nogmaals toegelicht hoe belangrijk voldoende drinken is. Nu wordt hier ook aandacht besteed bij het Kellebeek College uit Roosendaal. Dit is in samenwerking met het Care Innovation Centre.

Lees hier het artikel uit het Rabobank Dichterbij blad!