Verwardheid (delier)

Verschijnselen

Als gevolg van uitdroging kan er in enkele gevallen een acute verwardheid ontstaan. Acute verwardheid wordt ook wel een delier of delirium genoemd. Een delier heeft altijd een lichamelijke oorzaak en dit kan in sommige gevallen uitdroging zijn.

Bij acute verwardheid kan het zo zijn dat iemand plotseling aan dementie lijdt. Als een oudere dus plotseling in de war lijkt is het raadzaam om direct een arts te waarschuwen. Ook onrustig gedrag is een symptoom van een delier.

Kenmerkend voor acute verwardheid zijn:

  • Angstig en soms agressief gedrag
  • Hallucinaties
  • Verslechterd geheugen
  • Afwezige gemoedstoestand
  • Onrustig gedrag

Oorzaken

Er zijn meerdere risicofactoren voor acute verwardheid. Ouderen lopen een groter risico op een delier, bijvoorbeeld leeftijd, verslechterd geheugen en medicijngebruik zijn risicofactoren.  De bekende oorzaak is misbruik van alcohol. Andere lichamelijke factoren kunnen zijn uitdroging, een grote operatie, hartaanval, medicijngebruik of ontstekingen. Raadpleeg altijd een arts wanneer iemand in uw directe omgeving verschijnselen van een delier vertoont .

Hoewel acute verwardheid met name bij ouderen voorkomt is het voor iedereen mogelijk om een delier te krijgen.

Onvoldoende drinken

  • Blaasontsteking
  • Verwardheid
  • Nierstenen
  • Constipatie (verstopping)
  • Uitdroging (bij ouderen)
Back to Top